NJOFTIM 19.09.2019 / THIRRJE E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONAREVE TE BUKA SH.A. ne date: 10.10.2019

Image 01


Njoftimin per Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:


NJOFTIM 21.03.2019 / THIRRJE E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONAREVE TE BUKA SH.A. ne date: 10.04.2019

Image 01


Njoftimin per Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:


NJOFTIM 15.09.2018 / THIRRJE E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONAREVE TE BUKA SH.A. ne date: 8.10.2018

Image 01


Njoftimin per Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:


NJOFTIM / THIRRJE E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONAREVE TE BUKA SH.A.

Image 01


Njoftimin per Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:


KOPJE E PROJEKT STATUTIT TE PROPOZUAR PER MIRATIM TE SHOQERISE BUKA SH.A.

Image 01


Kopjen e Projekt Statutit se Shoqerise te Propozuar, mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:


DRAFTI I PROPOZUAR I PROCEDURAVE, RREGULLAVE, PARIMEVE TE THIRRJES DHE MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONAREVE TE BUKA SH.A.

Image 01


Draftin e propozuar mund ti shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit: