NJOFTIM 03.04.2024 / THIRRJE E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE SHOQERISE BUKA SHA ne date: 25.04.2024

Image 01


Njoftimin per Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:
NJOFTIM 25.03.2024 / THIRRJE E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE SHOQERISE BUKA SHA ne date: 25.03.2024

Image 01


Njoftimin per Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:
NJOFTIM 08.09.2023 / THIRRJE E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE SHOQERISE BUKA SHA ne date: 29.09.2023

Image 01


Njoftimin per Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:
Vendimi i Asamblese BUKA SHA ne date: 26.12.2022

Image 01


Vendimi i Asamblese BUKA SHA mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:

NJOFTIM 05.12.2022 / THIRRJE E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE SHOQERISE BUKA SHA ne date: 26.12.2022

Image 01


Njoftimin per Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:
Vendimi i Asamblese BUKA SHA ne date: 25.05.2022

Image 01


Vendimi i Asamblese BUKA SHA mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:


NJOFTIM 04.05.2022 / THIRRJE E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE SHOQERISE BUKA SHA ne date: 04.05.2022

Image 01


Njoftimin per Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:


NJOFTIM 12.11.2021 / THIRRJE E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE SHOQERISE BUKA SHA ne date: 12.11.2021

Image 01


Njoftimin per Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:


NJOFTIM 01.10.2021 / THIRRJE E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE SHOQERISE BUKA SHA ne date: 01.10.2021

Image 01


Njoftimin per Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:


NJOFTIM 19.04.2021 / VENDIMI I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONAREVE TE BUKA SH.A. ne date: 19.04.2021

Image 01


Vendimim i Asamblese se Pergjithshme mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:


NJOFTIM 02.02.2021 / THIRRJE E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE SHOQERISE BUKA SHA ne date: 24.02.2021

Image 01


Njoftimin per Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:


NJOFTIM 25.05.2020 / THIRRJE E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONAREVE TE BUKA SH.A. ne date: 25.05.2020

Image 01


Njoftimin per Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:


NJOFTIM 19.09.2019 / THIRRJE E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONAREVE TE BUKA SH.A. ne date: 10.10.2019

Image 01


Njoftimin per Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:


NJOFTIM 21.03.2019 / THIRRJE E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONAREVE TE BUKA SH.A. ne date: 10.04.2019

Image 01


Njoftimin per Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:


NJOFTIM 15.09.2018 / THIRRJE E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONAREVE TE BUKA SH.A. ne date: 8.10.2018

Image 01


Njoftimin per Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:


NJOFTIM / THIRRJE E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONAREVE TE BUKA SH.A.

Image 01


Njoftimin per Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:


KOPJE E PROJEKT STATUTIT TE PROPOZUAR PER MIRATIM TE SHOQERISE BUKA SH.A.

Image 01


Kopjen e Projekt Statutit se Shoqerise te Propozuar, mund ta shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit:


DRAFTI I PROPOZUAR I PROCEDURAVE, RREGULLAVE, PARIMEVE TE THIRRJES DHE MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONAREVE TE BUKA SH.A.

Image 01


Draftin e propozuar mund ti shikoni duke klikuar imazhin e dokumentit: